Právne vyhlásenie

Informácie a údaje obsiahnuté na webovej stránke a podstránkach nachádzajúcich sa pod doménou https://varakeskastelyok.hu/ udržiavanou Nadáciou Maďarského zväzu cestovného ruchu /Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány/ (ďalej len „Nadácia“)majú len informatívny charakter. Nadácia priebežne aktualizuje obsah webovej stránky v súlade so svojimi príslušnými zákonnými povinnosťami, avšak vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za

Akékoľvek použitie obsahu zobrazeného na webovej stránke Nadácie sa môže uskutočniť len na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa, respektíve klienta. Ak sa v súvislosti s používaním vyskytnú akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v právnom vyhlásení.

Nadácia vylučuje svoju zodpovednosť za akékoľvek škody, straty, náklady vzniknuté v súvislosti s webovými stránkami, ku ktorým dochádza v dôsledku ich používania alebo nemožnosti ich používania, ne vhodného používania, poruchy, z dôvodu počítačového vírusu, zlyhania linky alebo systému alebo z iných podobných príčin.

Webová stránka nadácie, jej podstránky, grafika, ochranné známky, texty, obrázky, informácie a iné materiály, ktoré sa na nej zobrazujú, ako aj ich usporiadanie, samotný celkový obsah webovej stránky je pod ochranou autorského práva a akékoľvek ďalšie používanie a využívanie si vyhradzuje Nadácia, tretie strany mimo nadácie sú oprávnené na to len s predchádzajúcim písomným súhlasom nadácie.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (Nadácia Maďarského zväzu cestovného ruchu)