Impresum

Webová stránka pod doménou https://varakeskastelyok.hu/ je webovou stránkou Nadácie Maďarského turistického zväzu (Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány). V súvislosti s touto webovou stránkou chceme zverejniť nasledujúce informácie podľa zákona CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti:

Názov spoločnosti: Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
Sídlo: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3/4.
Registračné číslo: 20-01-0001187
Daňové číslo: 18941610-2-41
IČO: 18941610-9499-569-01
Zastúpená: Dr. Péter Gábor Princzinger, predseda správnej rady nadácie
Poskytovateľ hostiteľských služieb: Spoločnosť s ručením obmedzeným DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (adresa: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: support@dotroll.com, telefón: +36 1 432 3232)

Ak máte akékoľvek pripomienky k webovej stránke, môžete ich poslať na vyššie uvedenú poštovú adresu alebo e-mailovú adresu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov našou spoločnosťou, môžete nás kontaktovať nasledovne:
• Poštou: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
• E-mailom: support@dotroll.com