Declarație legală

Informațiile și datele publicate pe site-ul web și pe subsite-urile domeniului https://varakeskastelyok.hu/, administrate de Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (Fundația Asociația Maghiară de Turism, denumită în continuare „Fundația”), sunt oferite numai în scop informativ. Fundația actualizează în permanență conținutul site-ului web în conformitate cu obligațiile sale legale, însă nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește caracterul complet, acuratețea, eventualele modificări sau autenticitatea conținutului, deoarece acesta este furnizat numai în scop informativ.

Orice utilizare a conținutului site-ului web al Fundației se face pe riscul și responsabilitatea utilizatorului sau a clientului. Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea acestui site web, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact publicate în secțiunea „Date despre noi ”.

Fundația nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune, pierderi sau costuri ivite în legătură cu site-urile sale web, și rezultând din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestora, sau din cauza unor disfuncționalități, defecte, viruși informatici, defecțiuni de linie sau de sistem, sau orice altă cauză similară.

Site-ul Fundației, subpaginile asociate, grafica, mărcile comerciale, textele, imaginile, informațiile și alte materiale care apar pe acestea, precum și aspectul acestora, întregul conținut al site-ului în sine, sunt protejate prin drepturi de autor, utilizarea și exploatarea ulterioară a acestora este rezervată exclusiv Fundației, iar terții, alții decât Fundația, au dreptul de a face acest lucru numai cu acordul prealabil scris al Fundației.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (Fundația Asociația Maghiară de Turism)